Harmonogram wydawniczy 2017

Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram wydawniczy PPGiOŚ w 2017 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2017 - teksty należy przesyłać do 15 marca 2017 r.

- do numeru 2/2017 - teksty należy przesyłać do 31 sierpnia 2017 r.