Harmonogram wydawniczy 2018

Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram wydawniczy PPGiOŚ w 2018 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2018 - teksty należy przesyłać do 15 marca 2018 r.

- do numeru 2/2018 - teksty należy przesyłać do 31 sierpnia 2018 r.