Lista recenzentów

Zmiana rozmiaru tekstu:

Lista współpracujących z redakcją recenzentów w 2016 r.:

- prof. dr. hab. Wojciech Radecki, 

- dr hab. Adam Habuda, 

- dr. hab. Barbara Iwańska, 

- dr hab. Anna Barczak.