Zmiana rozmiaru tekstu:

Lista współpracujących z redakcją recenzentów w 2017 r.:

- dr. hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski,

- dr hab. prof. UwB Ewa Czech

- dr hab. prof. KUL Anna Haładyj

 

 

Reviewers list (2017 r.)

- dr. hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski,

- dr hab. prof. UwB Ewa Czech

- dr hab. prof. KUL Anna Haładyj