Zmiana rozmiaru tekstu:

poland3   united kingdom


Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów spełniających wymagania określone w Wytycznych PPGiOŚ. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone po wstępnej weryfikacji formalnej. Prosimy o nadsyłanie tekstów w formie elektronicznych plików Microsoft Word (doc) lub RTF.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji redakcja wymaga złożenia Oświadczenia Autora.

Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma, a do druku kierowane są te, które przeszły pozytywnie proces recenzji.


 

The Editorial Board kindly requests that the submissions meet the requirements laid down in the PPGiOŚ Submission Guidelines. Articles that do not meet the editing criteria may be rejected following a preliminary formal verification. We kindly request that the submissions be sent in the form of Microsoft Word (.doc) or .rtf files.

Once a submission has received positive reviews, the Editorial Board requires that the Author's declaration be submitted.

The Editorial Board welcomes all article proposals that are in line with the journal's profile. The Board, however, shall publish only those articles which receive positive reviews.