Zespół redakcyjny

Zmiana rozmiaru tekstu:

Redaktor Naczelny

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Współredaktor 

mgr Małgorzata Piekarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

 

Sekretarz naukowy 

mgr Ewa Olejarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Komitet Naukowy

  1. Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  2. Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

  3. Prof. JUDr. Soňa Košičiarová (Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave)

  4. Prof. dr hab. Wojciech Radecki (Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk)

  5. Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Czechy