Zmiana rozmiaru tekstu:

Redaktor Naczelny

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Współredaktor 

mgr Małgorzata Piekarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

 

Sekretarz naukowy 

dr Ewa Radecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Komitet Naukowy

  1. Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

  2. Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

  3. Prof. JUDr. Soňa Košičiarová (Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave)

  4. Prof. dr hab. Wojciech Radecki (Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk)

  5. Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Czechy

  6. prof. JUDr. Milan Damohorský, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Czechy

 

Editor in Chief

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski, University of Silesia, Faculty of Law and Administration

Managing Editor

mgr Małgorzata Piekarska, University of Silesia, Faculty of Law and Administration

Managing Editor

dr Ewa Radecka, University of Silesia, Faculty of Law and Administration

Editorial Commitee

Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Kazimierz Wielki University

Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, University of Silesia

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Univerzity v Trnave

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences

Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Univerzita Karlova v Praze

prof. JUDr. Milan Damohorský, Univerzita Karlova v Praze, Czechy