Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Lipiński Aleksander, prof. zw. dr hab.

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Autor (współautor) dwustukilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa górniczego, prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego (artykuły, monografie, glosy, podręczniki) oraz kilkuset opinii prawnych. Doradca Ministerstwa Środowiska.

 

 


 Mikosz Ryszard, prof. zw. dr hab.

Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa geologicznego i górniczego, a tak...

 

 


Dobrowolski Grzegorz, dr hab.

Adiunkt w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2000 r.). Autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa ochrony środowiska, europejskiego prawa ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego. Przez lata współpracowałem...

 

 


Radecki Gabriel, dr

Adiunkt w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2009 r.). Autor i współautor kilkunastu opracowań z zakresu prawa cywilnego, prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Związany z sądownictw...

 

 


Olejarczyk Ewa, mgr

Asystent w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2014 r.). W roku 2012 uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II tytuł magistra prawa z wyróżnieniem, a także tytuł licencjata ekonomii. Od 2013 roku do...