Zmiana rozmiaru tekstu:

W semestrze letnim roku akad. 2022/2023 dyżury członków Zespołu będą odbywać się w następujących terminach:

Prof. zw. dr hab. R. Mikosz

poniedziałki, godz. 13.00-13.45

Dr hab. prof. UŚ G. Dobrowolski

poniedziałki, godz. 13.00-13.45

Dr G. Radecki

środy, godz. 13:00-13:45

Dr E. Radecka

poniedziałek, godz. 13:00-13:45

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

25.02.2023, godz. 11.20-12.05

11.03.2023, godz. 11.20-12.05

25.03.2023, godz. 14.35-15.30

21.04.2023, godz. 18.00-18.45

27.05.2023, godz. 11.20-12.05

mgr F. Nawrot

wtorki, godz. 13.00-13.45

i piątki zjazdowe po ostatnich zajęciach