Zmiana rozmiaru tekstu:

 

>>STRONA ARCHIWALNA<<

PROSIMY O PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ STRONY CZASOPISMA: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos

 

Teksty, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać na adres czasopisma w terminach wskazanych poniżej.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Archiwum.

 

Harmonogram wydawniczy PPGiOŚ w 2021 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2021 - teksty należy przesyłać do 15 grudnia 2020 r.

- do numeru 2/2021 - teksty należy przesyłać do 15 marca 2021 r.

 

Harmonogram wydawniczy PPGIOŚ na 2022 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2022 - teksty należy przesłać do 1 lipca 2021 r.

- do numeru 2/2022 - teksty należy przesyłać do 31 grudnia 2021 r.

 

Harmonorgam wydawniczy PPGIOS na 2022 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2023 - teksty należy przesłać do 15 kwietnia 2022 r.

 


 

Texts prepared in accordance with → Guidelines for Authors must be sent to the journal's address on the dates indicated below.

The previous issues of the journal are available in the tab Archives.

 

The publishing schedule for the year 2021 is as follows:

- issue 1/2021 - the deadline for submissions is 15 December 2020.

- issue 2/2021 - the deadline for submissions is 15 March 2021.

 

The publishing schedule for the year 2022 is as follows:

- issue 1/2022 - the deadline for submissions is 1 July 2021.

- issue 2/2022 - the deadline for submissions is 31 December 2021.

 

The publishing schedule for the year 2023 is as follows:

- issue 1/2023 - the deadline for submissions is 15 April 2022.