Zmiana rozmiaru tekstu:

Nazwiska recenzentów publikowane są raz w roku na stronie internetowej:www.journals.us.edu.pl


 

Recenzenci 2020

dr hab. prof. UwB Ewa Czech

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

dr Małgorzata Szalewska

dr Daria Danecka

 

Recenzenci 2019

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

dr hab. prof. Adam Habuda

dr hab., prof. KUL Anna Haładyj

dr hab. prof. UJ Artur Żurawik

 

Recenzenci 2018

prof. dr hab. Jerzy Rotko

prof. dr hab. Elżbieta Ura

prof. dr hab. Barbara Iwańska

dr hab. prof. UŁ Monika A. Król