Zmiana rozmiaru tekstu:

>>STRONA ARCHIWALNA<<

PROSIMY O PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ STRONY CZASOPISMA: https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos

 

Redaktor Naczelny - dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa [Dorobek naukowy]

Współredaktor- JUDr. Matúš Michalovič PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Słowacja, Department of Administrative Law and Environmental Law [Dorobek naukowy]

Sekretarz naukowy - dr Ewa Radecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa [Dorobek naukowy]

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa
Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Uniwerytet w Trnawie, Słowacja, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Prof. dr hab. Wojciech Radecki, profesor emerytowany Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk/o Wrocław
Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Univerzita Karlova v Praze, Czechy, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí
Prof. JUDr. Milan Damohorský, Univerzita Karlova v Praze, Czechy, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí
(od nr 2/2019) dr hab. Artur Żurawik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Wydział Prawa i Administracji,  Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
(od nr 1/2020) Phd Martin Dufala, Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja, Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law

(od nr 1/2021) Phd Liudmyla Savanets, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraina

 

Editor in Chief

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski, University of Silesia, Poland, Faculty of Law and Administration

PhD Matúš Michalovič, Comenius University in Bratislava, Slovakia, Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law

 

Managing Editor

dr Ewa Radecka, University of Silesia, Poland, Faculty of Law and Administration

Editorial Commitee

Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, University of Silesia, Poland, Faculty of Law and Administration

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Univerzity v Trnave, Slovakia

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences

Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic

prof. JUDr. Milan Damohorský, Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic

dr hab. Artur Żurawik, Jagiellonian University in Kraków, Poland

Phd Martin Dufala, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia

Phd Liudmyla Savanets, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine