Zmiana rozmiaru tekstu:

 Mikosz Ryszard, prof. zw. dr hab.

Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnienie...

 

 


Dobrowolski Grzegorz, dr hab. prof. UŚ

Kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa ochrony środowiska, europejskiego prawa ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego. Przez lata współpracowałem z przedsiębiorcami jako doradca z zakr...

 

 


Radecki Gabriel, dr

Adiunkt w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2009 r.). Autor i współautor kilkunastu opracowań z zakresu prawa cywilnego, prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego...

 

 


Radecka Ewa, dr

Adiunkt w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2014 r.). W roku 2012 uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II tytuł magistra prawa z wyróżnieniem, a także tytuł licencjata ekonomii...