Zmiana rozmiaru tekstu:

zaproszenie

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną w dniu 24 czerwca 2021 r. II Międzynarodową Konferencję Naukową Prawa Ochrony Środowiska pt. Zielony ład czy zielony nieporządek?

Liczymy, że wydarzenie będzie dla Państwa okazją do poszerzenia wiedzy na temat wielu aspektów ochrony środowiska. Będzie także szansą na poznanie innych osób zainteresowanych podjętą problematyką oraz wymianę poglądów w formie dyskusji. Głównym celem konferencji jest analiza przyjętych „zielonych” rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, jak i identyfikacja aktualnych problemów ochrony środowiska w różnych dziedzinach, takich jak m. in. prawo ochrony przyrody, prawo gospodarowania odpadami, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony powietrza, w tym także ochrony klimatu. Mamy nadzieję, że dzięki dokonanej analizie będziemy w stanie wytyczyć przyszłe kierunki rozwoju. Podsumowaniem rozważań przedstawionych w ramach tego wydarzenia będzie wydanie monografii, w której znajdą się artykuły naukowe wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji.

W plikach załączonych do niniejszego ogłoszenia znajdują się szczegóły.

czechysłowacja

 

słowacjaus

 

 

 We are honored to invite you to II International Academic Conference of Environmental Law scheduled to take place on 24th of June 2021 under the name: ‘Green deal or green disorder?’

 We hope that the event will create an opportunity to broaden your knowledge on many aspects of environmental protection. It will be a chance to meet other people interested in the issues in question and exchange views in the discussion. The main aim of the conference is the analysis of the new ‘green’ solutions introduced in environmental protection, as well as identification of current problems with protecting the environment in such fields as environmental protection law, waste management law, geological and mining law, air protection law, including climate protection law. We wish to set future directions for development in mentioned areas thanks to the analysis performed. The sum-up of the event will be a monographic publication, including the works presented during the conference.

See the files below for details.